L3-banner-media

Antisemitské etnické stereotypy v médiách a literatúre krajín V4

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave pozýva na odborný seminár s názvom Antisemitské etnické stereotypy v médiách a literatúre krajín V4, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2022 od 10.00 v budove Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF na Dražovskej 4 v miestnosti A6.
pozvánka na seminár 29.9.2022  program seminára Antisemitské etnické stereotypy 1  program seminára Antisemitské etnické stereotypy 2

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color