L3-banner-media

Uvítanie prvákov UKF 2022

Študentský parlament UKF si v spolupráci so Študentským centrom UKF pripravil uvítaciu akciu pre prvákov, ktorá sa uskutoční 13. septembra 2022 od 17.00 v Študentskom centre UKF, ŠD Zobor, blok H, Dražovská 2, miestnosť S-8.
Pripravená je krátka prezentácia, ktorá prvákom pomôže nestratiť sa na našej alma mater, keďže je rozdelená do viacerých budov. Organizátori vysvetlia princíp kreditov, predmetov, rozvrhy a podobné veci. Predstavia Študentský parlament UKF a taktiež spolky a aktivity, ktoré UKF má. Samozrejme, bude čas aj na otázky.
Podujatie je určené hlavne prvákom prvého stupňa, môžu sa však zúčastniť aj študenti vyšších ročníkov.
O 19.00 sa spoločne s organizátormi presuniete pred ŠD Zobor, kde bude čakať DJ Andee, s ktorým odštartujete semester, ako sa patrí. (Na párty sú pozvaní všetci študenti aj neštudenti UKF.)
Účasť nie je povinná!
Uvitanie prvakov
Viac informácií:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove