L3-banner-media

Konferencia Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní

Katedra pedagogiky PF UKF pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní, ktorá sa viaže k výskumnej úlohe APVV 18-0484 Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju v predprimárnej a primárnej edukácii.
Konferencia sa uskutoční 29. – 30. septembra 2022 v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo štvrtok (29. septembra 2022) bude program určený pre študentov a v piatok (30. septembra 2022) najmä pre učiteľky MŠ a ZŠ (1. stupeň), vychovávateľky ŠKD, akademických pracovníkov, doktorandov, lesníkov a ďalšiu odbornú verejnosť.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove