L3-banner-media

Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (sekcia náboženskej výchovy) FF UKF pozýva na workshop v rámci cyklu prednášok venovaných náboženstvu a etike v škole a mimo školu. Workshop s názvom Školské vyučovanie náboženstva a katechéza: rozlišovanie a vzájomné vzťahy sa uskutoční 30. novembra 2022 od 9.30 do 11.30 a v UPC Pavla Straussa (Dražovská 4, Nitra) a je určený pre študentov, učiteľov a záujemcov z radov verejnosti.
dialogy zmenšené na web
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color