L3-banner-media

Pozvánka na stretnutie s apoštolským nunciom J. E. Mons. Nicolom Girasolim

Rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a rektor UPC v Nitre doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD., Vás pozývajú na stretnutie s apoštolským nunciom J. E. Mons. Nicolom Girasolim, ktorý navštívi 14. 2. 2023 našu alma mater na sviatok patróna univerzity sv. Konštantína a pri príležitosti 15. výročia zriadenia Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa.
Dátum: 14. 2. 2023 od 15. 00 h
Miesto konania: hl. budova UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
                        UPC Pavla Straussa, Drážovská 4, Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color