L3-banner-media

Pozvánka na prednášku doktorky Kataríny Nádaskej

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky FF UKF v Nitre, Asociácia Divadelná Nitra a bod.K7 pozývajú na prednášku historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej:
Postava bosorky a bosoráka vo svetle historicko-etnologických výskumov.
Dátum: 6. marca 2023 o 16.00 h
Miesto konania: bod K7, Štefánikova 7, Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color