L3-banner-media

Akademické kolokvium – Tolkien

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF a JRR Tolkien's Middle-Earth organizujú akademické kolokvium:
Téma: Values Tolkien Teaches/Hodnoty, ktorým nás Tolkien učí.
Termín: 23. marca 2023 od 13.00 h
Miesto konania: online
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color