L3-banner-media

Výstava absolventov Diplom 2023

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre srdečne pozýva na výstavu absolventov katedry DIPLOM 2023, ktorá bude verejnosti sprístupnená 25. mája 2023 o 14:30 hod. v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra.
Výstava sa koná pod záštitou doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a realizuje sa ako projekt v rámci grantovej schémy na podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF s č. K6 - DIPLOM 2023.
Výstava potrvá do 10. júna 2023 a bude prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color