L3-banner-media

Výstava U3V 2023

Katedra techniky a informačných technológií a Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozýva na výstavu prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore:
  • Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba,
  • Digitálna fotografia a kamera,
  • Ľudové remeslá.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., prorektorky pre vzdelávanie a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre.
Vernisáž sa uskutoční v stredu 14. júna 2023 o 14:30 hod. v Galérii Univerzum PF UKF v Nitre, Dražovská 4.
Výstava potrvá do 28. júna 2023 a bude prístupná v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color