L3-banner-media

Ars Amandi 2024

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa Nitra (UPC) Vás pozýva na cyklus prednášok
Ars Amandi,
SMART Goals Business Infographic Poster 4
ktoré sa uskutočnia od 20. februára 2024 do 26. marca 2024 (každý utorok).
Miesto: UPC Pavla Straussa, Dražovská 4, Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color