L3-banner-media

Vedecká kaviareň: Digitálne technológie nielen vo vyučovaní geografie

Fakulta prírodných vied a infomatiky pozýva na 6. Vedeckú kaviareň na tému:
Digitálne technológie nielen vo vyučovaní geografie.
VK 06 plagat
Zaujímajú vás inovatívne formy vyučovania?
Zapojte sa do diskusného podujatia, kde sa dozviete o využití digitálnych technológií vo vzdelávaní zameranom na geografiu. Počas diskusie sa budete mať možnosť dozvedieť o konkrétnych príkladoch využitia rozšírenej reality, virtuálnej reality, geolokačných hier, web GIS a rôznych online aplikácií v pedagogickom procese.
Tieto technologické nástroje nielenže poskytujú nové možnosti pre výučbu geografie, ale môžu byť účinné aj vo vzdelávaní iných prírodovedných predmetov, ako sú biológia, ekológia, chémia, fyzika a matematika.
Pridajte sa k účastníkom Vedeckej kaviarne a objavte nové spôsoby, ako môžete využiť tieto nástroje na rozšírenie svojich poznatkov a zážitkov. Zároveň budete mať praktickú ukážku využitia vesmírnej sondy Curiosity v reálnej veľkosti a naučiť sa vytvárať vlastné geolokačné mobilné hry.
Tešíme sa na vašu účasť!
 
Termín: 9. apríla 2024 o 15.00 h
Miesto: FPVaI, hl. budova UKF, prízemie pri Aule, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color