L3-banner-media

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov je jedným zo symbolov emancipačného procesu Rómov ako celosvetového národa. Oslavuje sa už viac ako 30 rokov ôsmeho apríla, ako pripomenutie prvého svetového kongresu Rómov, ktorý sa konal v roku 1971 v anglickom Orpingtone. Na tomto kongrese účastníci deklarovali spoločný pôvod, prijali medzinárodne uznávanú rómsku zástavu, hymnu a prihlásili sa k pomenovaniu Róm.
Aj na UKF si každoročne tento sviatok pripomíname, Ústav romologických štúdií (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva) tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov organizuje sériu diskusií pre vysokoškolákov a stredoškolákov.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov organizuje Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre v spolupráci s Krajskou knižnicou K. Kmeťka sériu diskusií o Rómoch.
8. 4. 202414.00 h
Diskusia vysokoškolákov s Dr. Z. Kumanovou
Miesto: v aule FSVaZ UKF
9. 4. 2024 o 8.00 h
Diskusia stredoškolákov s doc. I. Rácom
Téma: História Rómov
Miesto: v spoločenskej miestnosti Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
9. 4. 202413:00 h
Diskusia stredoškolákov s doc. I. Rácom
Téma: Emancipácia a líderstvo rómskych žien
Miesto: v spoločenskej miestnosti Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color