L3-banner-media

Konferencia BUM! Budem učiť moderne!

Katedra pedagogiky PF a Katedra informatiky FPV pozývajú na konferenciu BUM! Budem učiť moderne!, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2018 od 08.30 h v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF.
Jednodňová konferencia BUM! je venovaná budúcim učiteľom, študentom učiteľského smeru na UKF v Nitre. Snahou konferencie je prepojiť jednotlivé stupne nášho vzdelávacieho systému, počnúc základným, cez stredné a končiac vysokoškolským školstvom. Učitelia a odborníci z praxe predstavia študentom moderné spôsoby výučby, ktoré využívajú a taktiež témy, ktoré momentálne v spoločnosti rezonujú a oni sa im dlhodobejšie venujú. Konferencia je chápaná ako správny krok v skvalitňovaní prípravy budúcich učiteľov a takisto v prezentovaní práce učiteľov, ktorí nečakajú na zmenu zhora a snažia sa posúvať slovenské školstvo dopredu. Študenti majú možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a taktiež zdieľať svoje skúsenosti so svojimi kolegami z praxe.
Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie: https://bum.eteacher.sk/.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove