L3-banner-media

Sociálne štipendium pre budúcich študentov vysokých škôl v ak. roku 2016/2017

Chystáš sa na štúdium na UKF? Premýšľaš, že budeš potrebovať finančný príspevok na úhradu Tvojich nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom a nízky príjem Tvojich rodičov iba napĺňa Tvoje obavy ako to celé zvládnuť? Je tu možnosť priznania sociálneho štipendia.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo