L3-banner-media

DAAD – podávanie žiadostí o štipendium

Dobrý deň,
 
Pripomíname novú výzvu na podanie žiadosti o štipendium na cestovné a pobytové náklady pre výskumných, vedeckých pracovníkov a študentov ktorí pracujú na spoločnom projekte s nemeckými partnermi.
Termín podania žiadosti je oproti minulému roku posunutý na koniec júna 2016.
 
Podmienky podpory a formulár žiadosti nájdete:
 
Podpora z nemeckej strany (DAAD):
 
S pozdravom
 
Elena Hrudková
Odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
tel.: + 421 2 59 374 608
Email:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo