L3-banner-media

Predátorské časopisy

V poslednom období sa závratnou rýchlosťou množia prípady vydavateľov, ktorí sa myšlienku otvoreného prístupu k vedeckým výstupom snažia zneužiť vo svoj prospech. Pseudovedecké periodiká alebo celé kolekcie časopisov jedného vydavateľa, prípadne zborníky z vedeckých konferencií sú primárne založené na vyberanie autorských poplatkov a k vytváraniu ziskov. Pre tieto časopisy, zborníky a vydavateľov sa vžil názov „predátorské časopisy alebo predátorské vydavateľstvá“ (scam OA journals).
 
Základná charakteristika predátorských časopisov:
 • žiadne alebo fiktívne recenzné konanie,
 • nulové prekážky k publikovaniu príspevkov (práce slabej úrovne),
 • nedodržiavanie publikačných štandardov,
 • minimálny prínos nových vedeckých poznatkov,
 • agresívne praktiky získavania príspevkov formou e-mailových pozvánok, k publikovaniu v periodiku alebo výzva účasti na konferenciu ako,
 • parazitovanie na menách významných časopisov, zavádzajúce názvy časopisov a vedeckých konferencií (prehodené poradia slov, veľmi podobné skratky uznávaných svetových vedeckých konferencií, rozšírenie názvu renomovaného časopisu,
 • parazitovanie na známych menách (uvedenie mien známych vedcov v redakčných radách bez ich súhlasu),
 • úplne rovnaká redakčná rada pre viac ako jeden časopis z rôznych odborov od daného vydavateľa,
 • neuvedenie celého názvu sídla vydavateľa (neexistujúca adresa iba schránka P.O.BOX),
 • neexistujúci alebo iba všeobecný e-mailový kontakt na redakciu,
 • uvádzanie fiktívnych vymyslených hodnôt hodnotiacich faktorov a zavádzajúci spôsob uvádzania ich názvov napríklad neexistujúci Global Impact Factor,
 • zverejňovanie veľkého zoznamu registrov v ktorých je časopis indexovaný, pričom často ide o indexy veľmi nízkej až takmer nulovej úrovne, ktorých cieľom ani nie je hodnotenie vedeckej úrovne periodika (napríklad CrossRef/DOI, Google Scholar, Academic Keys, Chemical Abstracts a pod.).
 
Ako poznáme predátorské časopisy a zborníky?
 • ak uvádzajú časopisy hodnotu Impact Factor (ďalej IF), tak musia byť uvedené v zozname Journal  Citation Reports databázy Web of Science,
 • ak časopis nemá IF je vhodné preveriť či je indexovaný v databáze Web of Science, Scopus alebo SCImago Journal and Country Rank,
 • použiť kontrolu ISSN v zozname ROAD http://road.issn.org,
 • Beall's list
  výbornou pomôckou je zoznam pravdepodobných predátorských časopisov a predátorských vydavateľov vytvoreného a spravovaného knihovníkom Jeffrey Beallom z University of Collorado,
 • pri konferenčných materiáloch sa musí dobre overiť organizátor, inštitúcia alebo univerzita, ktorá konferenciu pripravuje a organizuje,
 • v prípade pretrvávajúcich pochybností treba kontaktovať Univerzitnú knižnicu UKF, ktorá časopis alebo zborník overí v databázach a zašle odosielateľovi kvalifikovanú odpoveď.
Peter Kružlík, Univerzitná knižnica UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo