L3-banner-media

Vedecká rada UKF v Nitre prerokovala správy o činnosti UKF za rok 2015

Vážení členovia Akademickej obce UKF v Nitre,
dovoľujeme si oznámiť Vám, že Vedecká rada UKF v Nitre na svojom zasadnutí dňa 14. apríla 2016 hodnotila úroveň univerzity vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a umenia prerokovaním nasledovných materiálov:
„Správa o vzdelávacej činnosti na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2015“ a „Správa o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2015".
Nájdete ich TU v časti "Dokumenty Vedeckej rady".

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo