L3-banner-media

Letná škola štatistických metód

Letná škola štatistických metód je určená hlavne pre doktorandov a akademických pracovníkov. Program letnej školy vychádza priamo zo skúseností akademických pracovníkov s výučbou a výskumom na univerzitách a tiež sa inšpiruje každodennými skúsenosťami s metodikou zlepšovania procesov Six Sigma.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo