L3-banner-media

Realizácia investičných zámerov na UKF v Nitre

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,
medzi najdôležitejšie úlohy každej univerzity patrí jej rozvoj a pokrok po všetkých stránkach, vrátane modernizácií a budovania priestorov, ktoré vytvárajú pedagógom a študentom nové možnosti  ich vlastného napredovania či spoločenského a kultúrneho vyžitia. Jednou z ambícií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je byť modernou a dynamickou školou európskeho rozmeru.
Dôkazom toho je aj nedávne otvorenie Pavilónu hudby, ktorý doň nielen zapadá, ale svojím unikátnym charakterom, architektonickým riešením a funkčným využitím, môže konkurovať aj obdobným budovám inde v Európe.
V napĺňaní svojich zámerov univerzita pokračuje výstavbou stavebného diela „Laboratória a učebne Fakulty prírodných vied UKF v Nitre“ na pozemku p. č. 1340/1a na Triede A. Hlinku. Laboratóriá a učebne umožnia skvalitnenie výučby a výskumu na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre, čo okrem iného prispeje v nasledujúcom období k úspešnej akreditácii. Samotnej výstavbe  predchádzal výrub drevín realizovaný v roku 2015. Univerzita sa súčasne zaviazala zabezpečiť na náhradných pozemkoch výsadbu nových stromov a krov, s cieľom zachovať okrasnú zeleň v univerzitnom objekte.
Otvorením nového Pavilónu hudby Katedra hudby uvoľnila priestory na hlavnej budove UKF v Nitre na Triede A. Hlinku 1, ktoré je potrebné pred ich novým využitím zrekonštruovať.
V najbližšom období sa v súvislosti s výstavbou laboratórií a rekonštrukciou priestorov po Katedre hudby budú realizovať stavebné práce, ktoré prinesú zvýšenie hlučnosti. Radi by sme Vás požiadali o toleranciu a trpezlivosť.
vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
1DX 2821  1DX 2817
1DX 2816  1DX 2814
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo