L3-banner-media

KIS rozšírený o pole akreditácie (AKR)

Implementácia kritérií na zaradenie publikačnej činnosti do kategórií výstupov pre potreby komplexnej akreditácie v informačnom systéme KIS UKF

Do informačného systému KIS boli implementované kritériá na zaradenie publikačnej činnosti do kategórií atribútu výstupov.

Uvedený systém bude slúžiť na uľahčenie a urýchlenie spracovania podkladov do správ o výskumnej a umeleckej činnosti a prehľadov akreditačných výstupov pre potreby komplexnej akreditácie jednotlivca, fakulty a univerzity.

V súčasnosti je už väčšina hodnôt a údajov implementovaná v systéme KIS na testovaciu prevádzku.

Oddelenie pre vedu, výskum a akreditácie UKF v spolupráci s Univerzitnou knižnicou pripravuje školenie poverených administrátorov fakúlt, ktoré sa uskutoční 14. 9. 2016 o 8.30 hod. v Sieni UKF.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo