L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Kataríny Žeňuchovej, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 3. októbra 2016 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Kataríny Žeňuchovej, PhD., pracovníčky Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry.
 
Názov habilitačnej prednášky: Najstaršie rukopisné pramene folklórnych prozaických žánrov medzi Východom a Západom.
Názov habilitačnej práce: Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo