L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Márie Kiššovej, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 10. októbra 2016 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Márie Kiššovej, PhD., pracovníčky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.
Názov habilitačnej prednášky: Umelecký text a životný svet: kontexty a výzvy súčasnej literárnej vedy a kritiky.
Názov habilitačnej práce: Hľadanie zmyslu recepcie literárneho diela.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo