L3-banner-media

Vyhlásenie volieb do študentskej časti Akademického senátu UKF v Nitre

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválených 16.9.2002 v znení Doplnku č.1, schváleného dňa 29.3.2004, Doplnku č.2, schváleného dňa 2.10.2006, Doplnku č.3, schváleného 10.12.2007 a Doplnku č.4, schváleného 3.6. 2013 predseda AS UKF so súhlasom predsedníctva AS UKF vyhlasuje všeobecné voľby do študentskej časti Akademického senátu UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 7. 11. 2016.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo