L3-banner-media

Odbory pozývajú: Povolanie pápež

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu pôvodného slovenského muzikálu Povolanie pápež dňa 14.11.2016 (pondelok) so začiatkom o 18,30 hod. vo veľkej sále DAB v Nitre. Cena vstupenky: 20 €/os. v 3-4 rade.
Muzikál predstavuje veľkoryso budované a inscenačne spracované hudobno-dramatické dielo na nitrianskom javisku. Ide o dielo, ktoré zobrazuje osobnosť Karola Wojtylu – Jána Pavla II. ako charizmatickú osobnosť, ktorá okrem teologického poslania mala významnú politickú a diplomatickú misiu vo víre zložitého sveta. Mal sociálne cítenie, bol intelektuálom a mysliteľom, súčasne dokázal očariť svet svojou prostotou a priamosťou.
Autor: Daniel Hevier – Gabo Dušík, réžia: Jerzy Jan Poloński /Poľsko/, do realizácie predstavenia sa herecky zapojí takmer celý herecký súbor DAB a množstvo externistov. Hlavnú postavu hrá J. Gallovič.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte odborov /miestnosť č. P-5/ v úradných hodinách na kl. 045, alebo e-mailom: do 26.10. 2016 /do 12 hod./.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t.j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to jedenkrát ročne.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo