L3-banner-media

Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

V dňoch 12. a 13. decembra 2016 sa v zasadacej miestnosti B 106 Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ulica B. Slančíkovej 1, Nitra, bude konať 79. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie.
 

Program:

12. decembra 2016 (pondelok)
I. Zasadnutie prezídia SRK (od 17,00 do 18,00 h)
II. Spoločná večera členov SRK (od 18,00 do 21,00 h)
Miesto: zasadacia miestnosť B 106 Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ulica B. Slančíkovej 1, Nitra
 
13. decembra 2016 (utorok)
III. 79. riadne zasadnutie SRK (od 9,00  do 12,00 h)
Miesto: zasadacia miestnosť B 106 Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ulica B. Slančíkovej 1, Nitra
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 78. zasadnutia SRK (14. októbra 2016 v Trnave)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 14. októbra 2016
4. Prebiehajúce rokovania v oblasti vysokého školstva – informácia a diskusia
5. Koncepčný dokument Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva)
6. Rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2017: návrh metodiky rozpisu na rok 2017, návrh rozpisu dotácií na rok 2017, publikačná činnosť
7. Rôzne
IV. Spoločný obed (od 12,00  do 14,00 h)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo