L3-banner-media

Literárna súťaž Novomeského Nitra uvádza svoj VIII. ročník

Ak ťa baví písanie poézie alebo prózy a tvoja tvorba končí v šuplíku bez povšimnutia, Spoločnosť Ladislava Novomeského v Nitre ti opäť dáva príležitosť ukázať tvoj talent.
Mladí autori, píšuci poéziu alebo prózu, majú opäť po roku príležitosť predstaviť svoju tvorbu v rámci literárnej súťaže Novomeského Nitra 2017. Zapojiť sa môže každý mladý autor, pôsobiaci na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavnou podmienkou súťaže je odoslanie príspevkov, ktoré neboli doposiaľ nikde publikované.
Nad ôsmym ročníkom súťaže prebrali záštitu A. L. Fedotov (mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR), Jozef Dvonč (primátor mesta Nitra), Milan Belica (predseda NSK), Ľubomír Zelenický (rektor UKF). Každá z menovaných osobností udelí špeciálne ocenenie autorovi podľa vlastného výberu.
 
laco2017

Pravidlá súťaže

Súťaž sa oficiálne začala 14. novembra 2016 a jej uzávierka je 31. 1. 2017. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude 25. februára 2017. Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý autor do 30 rokov, ktorého práca nebola ešte nikde publikovaná (výnimku tvoria práce v zborníku Novomeského Nitry z roku 2016).
Súťaž je tematicky voľná a neanonymná. Každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 príspevkov v rozsahu maximálne 10 strán v slovenčine. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách, ktoré sa rozdeľujú na dve podkategórie v závislosti od literárneho žánru: poézia a próza (poviedka, reportáž, cestopis, dramatický útvar, úvaha, esej alebo kritika).
Novinkou tohto ročníka je pridanie novej tematickej kategórie s názvom Antifašista Novomeský, ktorej podmienkou je antifašistická téma príspevku, pričom žáner je voľný a závisí od autora.
Súťažné kategórie
Autori musia odoslať svoje práce na emailovú adresu s predmetom Novomeského Nitra 2017. Správa musí obsahovať meno, vek autora, adresa bydliska, u študentov aj navštevovaná škola a ročník, telefonický kontakt, resp. adresa elektronickej pošty. Nesplnenie týchto podmienok vyradí autora zo súťaže. Súťaží sa v týchto kategóriách:
I. Kategória študenti stredných škôl
a) Poézia
b) Próza
II. Kategória študenti vysokých škôl a mladí autori do 30 rokov
a) Poézia
b) Próza
III. Antifašista Novomeský
Súťažné práce ohodnotí nasledujúca porota:
Zuzana Šulajová (spisovateľka, autorka kníh Džínsový denník 1 – 6 a Ako z románu), Peter Valček (literárny historik, novinár a spisovateľ, autor kníh Perlorodka, Savojský kríž, Európska groteska či Levy benátske) a Jitka Rožňová (prekladateľka, poetka, vyučujúca na Katedre žurnalistiky UKF v Nitre, autorka básnickej zbierky Zhasínanie).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo