L3-banner-media

Obnovenie databáz

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dňom 23.1.2017 bol obnovený prístup k elektronickým informačným zdrojom zabezpečovaných projektom NISPEZ III. Na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom  CVTI SR, prof. RNDr. J. Turňom,  CSc., sme boli informovaní, že obnovené prístupy k vybraným  vedeckým databázovým kolekciám sú garantované pre akademickú obec do 31.12.2017.
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
riaditeľka UK UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo