L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Adriany Kičkovej, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 14. februára 2017 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Adriany Kičkovej, PhD., pracovníčky Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.7 história.

Názov habilitačnej prednášky: Školský film a rozhlas. Inovatívne prostriedky vo vyučovaní v Československej republike v rokoch 1918 – 1938.

Názov habilitačnej práce: Premeny školstva. Vývoj vzdelávacej a správnej sústavy národných a stredných škôl mesta Topoľčany 1918 – 1936.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo