L3-banner-media

Vzdelávací olovrant Učenie v spolupráci na vysokej škole

Kedy? 15. februára 2017 o 16:00 hod.
Kde: PDCS, Štúrova 13, Bratislava
 
Zaujímate sa o tom, ako sa dá učiť inak? Ako funguje spolupráca medzi strednými, vysokými školami a miestnou komunitou? Ako sa dajú rozvíjať hodnoty prostredníctvom učebného procesu? Ako aktívne zapojiť študentov do vzdelávania?
Odpovede na tieto, a ešte mnoho ďalších otázok prinesú hostia prvého zo série Vzdelávacích olovrantov v rámci projektu: Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. Ďalšie informácie budeme zverejňovať aj na fejsbukovej udalosti (link nájdete v spodnej časti).
GEOGRAFIA MESTA je univerzitný kurz a slobodná platforma pre zdieľanie a tvorbu poznatkov o spoločnosti. Ako uvádza ďalší hosť z katedry humánnej geografie UK SLAVOMÍR ONDOŠ: "Našim cieľom je konfrontácia cez hranice odborov a cez hranice medzi akademickým a praktickým svetom.
Chceme študentom umožniť zažiť radosť zo stretnutia so zaujímavými hosťami aj frustráciu zo spoločného hľadania riešení problémov. Tak ako mesto samotné."
TRUEFIGHTERS je projekt vytvorený študentmi Filozofickej fakulty UK, a je zameraný na boj s mýtmi šíriacimi sa na internete. Porozprávať nám o ňom príde MÁRIA KUČEROVÁ- GAJARSKÁ.
Projekt SPOLOČNÁ KRAJINA chce prispieť k pozitívnej zmene, šíriť hodnoty tolerancie, slobody a spravodlivosti prostredníctvom diskusií na stredných školách, predovšetkým v "zabudnutých" regiónoch Slovenska, kde sa najvýraznejšie prejavila podpora extrémizmu. Bližšie tento projekt predstaví MARTA KRÁLIKOVÁ z katedry politológie UK.
SERVICE LEARNING je vzdelávanie prostredníctvom služby v komunite.
Je to vzdelávacia a učebná stratégia, ktorá zahŕňa tri časti- zmysluplnú aktivitu pre komunitu, vedenú študentmi v spolupráci s komunitou, prepojenú na vzdelávacie ciele. O tom ako sa ju podarilo aplikovať v podmienkach Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podelí ALŽBETA BROZMANOVÁ- GREGOROVÁ.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo