L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Richarda Sťahela, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 5. apríla 2017 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Richarda Sťahela, PhD., pracovníka Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.1 filozofia.
Názov habilitačnej prednášky: Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie.
Názov habilitačnej práce: Pojem krízy v environmentálnom myslení.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo