L3-banner-media

Odbory UKF v Nitre pozývajú na otvárací koncert Galérie hudby

ZO OZPŠaV pri UKF v Nitre a organizátor Nitrianska galéria Vás pozývajú na výnimočný, otvárací koncert Galérie hudby.
 
Josef  Špaček (CZ) – husle
Miroslav  Sekera (CZ) – klavír
Program:   B. Smetana,  N. Paganini,  J. Brahms,  E. W. Korngold, G. F. Händel/  J. Halvorsen
 
Koncert sa bude konať 30. marca 2017 o 18.00 hodine v Koncertnej sále Župného domu v Nitre.

S organizátorom tohoto výnimočný koncertu, jedného z najlepších huslistov – koncertného majstra Českej filharmónie s klavírnym doprovodom, sme pre našich členov ako aj ostatných zamestnancov UKF v Nitre, mimoriadne dohodli obmedzený počet lístkov so zľavu 2 €.
Zľavnené lístky si môžu  záujemcovia vyzdvihnúť v kancelárii odborov, na hlavnej budove v úradných hodinách, kl.045, mimo úradných hodín u pána Mitterpacha kl. 622.
 
Vstupné:
4 eur (po zľave)
 
Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra
2017 galeria hudby2

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo