L3-banner-media

Možnosť pre študentov UKF zúčastniť sa na prednáške Rusko a Európa - vzťahy do budúcnosti

Aktuálne informujeme o možnosti pre študentov UKF zúčastniť sa na prednáške Rusko a Európa - vzťahy do budúcnosti, ktorá sa uskutoční na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 25. apríla 2017. Záujemcom preplatí cestovné Slovensko - francúzsky univerzitný inštitút IUFS. Prosíme, aby ste svoj záujem nahlásili na sekretariáte Katedry romanistiky , a to do 11.4.2017. Prednáška je tlmočená.
 
2017 ff romanistika bb

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo