L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. PhDr. Petra Kopeckého, CSc.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 25. mája 2017 o 9,20 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Petra Kopeckého, CSc., pracovníka Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Názov inauguračnej prednášky: „Identifikácia inhibítorov pri preklade trestno-právnej terminológie zo slovenčiny do francúzštiny a rumunčiny“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo