L3-banner-media

Mapovanie potrieb študentov v oblasti poradenských a podporných služieb poskytovaných UKF v Nitre

Milá študentka, milý študent,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vytvára Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre pre Vás -  študentov. Váš názor nás zaujíma a preto Vás chceme touto cestou požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým sme sa rozhodli získať informácie o Vašich potrebách v oblasti poradenstva a podporných služieb. Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich odpovedzte označením Vami vybranej odpovede. Ak nie je inak uvedené, vyberte len jednu odpoveď.
 
 
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
Riešiteľský tím
Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo