L3-banner-media

Podávanie žiadostí o ubytovanie - novoprijatí študenti

Novoprijatí študenti do 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu, magisterského študijného programu (absolventi iných VŠ) a doktorandského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie prostredníctvom návratky Univerzitného informačného systému (UIS) - https://uis.ukf.sk/navratka (návratka slúži výlučne len na podávanie žiadostí o ubytovanie!). 
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. augusta 2017. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach v dvoch termínoch: do 10. júla 2017 a do 20. augusta 2017.
Rozhodnutia budú bezodkladne zverejnené v návratke UIS a následne budú zaslané na e-mail, ktorý si žiadatelia uviedli v prihláške na štúdium.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo