L3-banner-media

Využívanie služieb Univerzitnej knižnice UKF v Nitre emeritnými pracovníkmi

Na stretnutí bývalých pracovníkov UKF v Nitre s vedením univerzity dňa 12. 6. 2017, iniciovanom Základnou odborovou organizáciou pracovníkov školstva a vedy pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odznela požiadavka týkajúca sa možnosti využívania služieb Univerzitnej knižnice bývalými pracovníkmi univerzity. Rektor Ľ. Zelenický sa rozhodol vyhovieť tejto požiadavke. Bývalí pracovníci môžu využívať služby Univerzitnej knižnice UKF v Nitre a bezplatne požiadať o vydanie čitateľského preukazu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo