L3-banner-media

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre pozýva na návštevu divadelnej komédie SYNA ČI DCÉRU?

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu divadelnej komédie z prostredia ženských kúpeľov SYNA ČI DCÉRU? dňa 8. septembra 2017 (piatok) so začiatkom o 18,30 hod. vo veľkej sále DAB v Nitre. Cena vstupenky: 13 €/os.
Ako si splniť sen o dieťati, keď to nie je také celkom jednoduché? Najsúkromnejší svet, do ktorého nás v komédii Táne Kusej vpúšťa pestrá skupina žien, je prekvapivý a vtipný. Inscenácia ponúka množstvo iskrivých situácií, inteligentného humoru, ženského hereckého šarmu a bohatej fantázie. Kolorit dedinsko-kúpeľného života dopĺňajú ďalšie rázovité postavy z liečebne, zábava s tancom a pesničkami.
Autor: Táňa Kusá. Réžia: Adriana Totiková. Hrajú: L. Barilíková, E. Pavlíková, D. Kuffelová, G. Dolná, A. Pajtinková, I. Vojtek, A. Živčic, R. Poláčik a ďalší.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte odborov /miestnosť č. P-5/ v úradných hodinách (streda 10,00 – 16,00 hod.) na klp. 045, alebo e-mailom: do 9. 8. 2017 (streda do 16,00 hod.).
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t.j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to jedenkrát ročne.
doc. Gabriela Jonášková, CSc., predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo