L3-banner-media

Pozvánka na muzikál Povolanie pápež

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu pôvodného slovenského muzikálu Povolanie pápež dňa 10. 10. 2017 (utorok) so začiatkom o 18,30 hod. vo veľkej sále DAB v Nitre.
Cena vstupenky: 20 €
Svätý Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Jozef Wojtyla – bol poľský duchový a 264. rímsky pápež (v období rokov 1978 až 2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší pápež od roku 1846. Ale predovšetkým – jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý nesie symbolický názov Povolanie pápež.
Muzikál vzdáva hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu.
Autor: Daniel Hevier – Gabo Dušík, réžia: Jerzy Jan Poloński /Poľsko/, do realizácie predstavenia sa herecky zapojí takmer celý herecký súbor DAB a množstvo externistov. Hlavnú postavu hrá J. Gallovič.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte odborov /miestnosť č. P-5/ v úradných hodinách na kl. 045, alebo e-mailom: do 18.9. 2017 /do 12 hod./.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t.j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to jedenkrát ročne.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo