L3-banner-media

Vedecká kaviareň v Centre vedecko-technických informácií SR

Vo štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. bude hosťom septembrovej vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke uznávaný vedec, biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
plagat tatranske plesa

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo