L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Mederlyho, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína  Filozofa v Nitre oznamuje, že    dňa 25. októbra 2017 o 10,00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v  Nitre pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Mederlyho, PhD., pracovníka Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.
Názov habilitačnej prednášky: Východiská, súčasnosť a perspektívy environmentálnej politiky vo svete a na Slovensku.
Názov habilitačnej práce: Environmentálna politika – vybrané prístupy a metódy uplatňovania na rôznych úrovniach.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo