L3-banner-media

Kurz „Základy rómskeho jazyka“ - prihlasovanie otvorené do 10. novembra 2017

Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre ponúka študentom, zamestnancom UKF a záujemcom z praxe jazykový kurz rómskeho jazyka.
Realizácia kurzu je naplánovaná na tento semester, na presnejšom termíne sa dohodneme s uchádzačmi. Kurz bude prebiehať formou dvoch stretnutí (2x5 hodín) v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Kraskova 1 Nitra.
Absolventi sa naučia základný repertoár slov a jednoduchých fráz a základy gramatiky, získajú študijné materiály a písomné osvedčenie o absolvovaní.
Kurz je bezplatný.
 
V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na , telefonicky na čísle 037 6408 784, prostredníctvom Facebooku alebo osobne.
Prihlasovanie na kurz je otvorené do 10. novembra 2017.
 
Tešíme sa na Vás!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo