L3-banner-media

1-dňový zájazd Schloss Hof – Kittsee

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1 – dňový zájazd Schloss Hof – Kittsee
Termín: 9. 12. 2017 (sobota)
Program:
Odchod z Nitry o 8,00 hod., v dopoludňajších hodinách vianočné mestečko v areáli zámku (voľný program), 13,00 hod. - prehliadka zámku Schloss Hof,  14,30 hod. odchod do Kittsse -  čokoládovňa +  nákupné centrum, príchod do Nitry do 20,00 hod.
Odchod autobusu:  8,00 hod. spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1.
Základná cena zájazdu: 25 Eur.
Cena zájazdu pre člena odborovej organizácie: 15 Eur.
V cene zájazdu je doprava  a vstupné do vianočného mestečka a zámku.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Rakúskej republiky.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 Eur zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený  vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške. Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1 - dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) do 29.11.2017, uhradenie zájazdu je nutné najneskôr do 29.11.2017.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo