L3-banner-media

Nové výzvy na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  vyhlasuje výzvu na výber externých odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z prostriedkov ESF v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
Viac informácií nájdete tu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo