L3-banner-media

Rámcový program RP9 pre výskum a inovácie (2021-2027)

Program Horizont 2020 ako 8 rámcový program pre výskum a inovácie prebieha do konca roka 2020. Paralelne s priebežným hodnotením programu Horizont 2020 prebieha príprava ďalšieho rámcového programu RP9.
Nastávajúci finančný rámec bude predstavený v máji 2018, v ktorom bude vyčlenený rozpočet rámcového programu RP9. V lete 2018 Európska komisia predpokladá zverejniť svoj návrh rámcového programu RP9.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.  
Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9. RP za dôležité hlavne tieto oblasti:
  1. 9. RP ako kľúč k Európskemu výskumnému priestoru pre všetkých;
  2. Štruktúra 9. RP;
  3. Excelentnosť, dopad a pridaná európska hodnota;
  4. Príspevok k riešeniu megatrendov, spoločenských výziev a technológií budúcnosti;
  5. Synergie a rozširovanie účasti.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo