L3-banner-media

Možnosť zaradiť sa do databázy partnerov (excelentné pracoviská) v rámci programu Horizont 2020

Možnosť zaradiť sa do databázy partnerov (excelentné pracoviská) v rámci programu Horizont 2020 na základe vyplneného formulára pre hľadanie partnerov.
Vyplnené formuláre je potrebné zaslať elektronicky na Referát pre projektovú činnosť, e-mail: .

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo