L3-banner-media

Národný konvent o EÚ #MysmeEU

MINISTERSTVO ZAHRANICNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR si Vás dovoľuje pozvať na úvodné podujatie „NÁRODNÝ KONVENT O EÚ”.
Za účasti zástupcov politických strán, akademickej obce, podnikateľskej sféry, tretieho sektora a médií. Cieľom podujatia je pokračovať v celonárodnej diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu. Existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste SR v EÚ? Čo vlastne znamená byt občanom členského štátu EÚ? Aké výhody, ale aj záväzky toto členstvo prináša? Aký bude ďalší vývoj európskeho projektu? V ktorých oblastiach by Únia mala spolupracovať viac a v ktorých menej? Čo spája členské štáty a naopak, čo ich rozdeľuje? Existuje recept na prinavrátenie dôvery občanov v EÚ a odklonenie sa od súčasného trendu euroskepticizmu a populizmu? Ale hlavne, akú Úniu tu dnes máme a akú ju zajtra chceme mat? Prečo o tom vlastne chceme a musíme hovoriť?
Lebo #MYSMEEÚ
2018 MysmeEU

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo