L3-banner-media

Odborová organizácia pozýva na vystúpenie slovenského ľudového súboru SĽUK

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu vystúpenia slovenského ľudového súboru SĽUK dňa 23. 3. 2018 (piatok) so začiatkom o 18,30 hod. vo veľkej sále DAB v Nitre. Cena vstupenky: 15 €
 
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) prichádza na scénu so svojím najnovším projektom GENEZIS - príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch. Veľkolepo koncipovaný hudobno-tanečný program, doplnený filmovou projekciou, vznikol na vybrané biblické motívy z Prvej knihy Mojžišovej - Genezis.
Fascinujúci príbeh postupného vytvárania sveta, cez stvorenie Adama a Evy až po siedmy deň odpočinku dáva priestor na svieže, hravé a nápadité uchopenie jednotlivých tém. Vyhnaním z rajskej záhrady autori na scéne odhaľujú aj temnú stránku ľudstva. Morálnu skazenosť strieda boží hnev. Podmanivá hudba, skvelé choreografie, kreatívne animácie s využitím veľkoplošnej projekcie a strhujúce interpretačné výkony tanečného súboru SĽUK dopĺňajú vtipné divadelné výstupy i slovné komentáre v podaní hercov Františka Kovára, Petry Molnárovej a Reného Štúra.
GENEZIS je projekt určený pre súčasného náročného diváka. Jeho cieľom je, aby si milovníci divadla, hudby a tanca našli cestu aj k ľudovému umeniu a k folklóru. V hudobnom spracovaní, choreografiách, v textoch, v projekcii, scéne i v kostýmoch sa tvorcovia zamerali na súčasné inscenačné postupy. Štylistické spracovanie témy však odkazuje na tradičnú ľudovú kultúru ako na hlavný inšpiračný zdroj.

Réžia: Juraj Nvota
Choreografia: Ladislav Cmorej
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte odborov /miestnosť č. P-5/ v úradných hodinách na kl. 045, alebo e-mailom: do 8. 3. 2018 /do 12 hod./.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t.j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to jedenkrát ročne.
 
 doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
 predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo