L3-banner-media

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora

Akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle čl.14 Štatútu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, schváleného Akademickým senátom UKF v Nitre dňa 16. septembra 2002, zaregistrovaného Ministerstvom školstva SR dňa 28. novembra 2002 pod č.: 1732-sekr. v znení doplnkov č. 1 – 16, vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu rektora UKF v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022. Voľby sa uskutočnia v pondelok 9. apríla 2018.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo