L3-banner-media

Novogrécky jazyk na Slovensku

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE FILOZOFICKEJ FAKULTY UK
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NOVOGRÉCKYCH ŠTÚDIÍ
SLOVENSKÁ JEDNOTA KLASICKÝCH FILOLÓGOV
pod záštitou
VEĽVYSLANECTVA HELÉNSKEJ REPUBLIKY V SR
Vás pozývajú na konferenciu
pri príležitosti Medzinárodného dňa gréckeho jazyka
 
NOVOGRÉCKY JAZYK NA SLOVENSKU
 
15. marca 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Gondova ul. 2, miestnosť č. 236 (2. poschodie)
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo