L3-banner-media

Grantový program Mením Moje Mesto

MMM 720x310
Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Mením Moje Mesto.
Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať zlepšenie kvality verejných priestranstiev  v meste Nitra vychádzajúc z potrieb a záujmov jej obyvateľov. Program motivuje k aktívnej participácii pri vytváraní, obnove alebo oživení verejných priestranstiev a hodnotných miestnych lokalít.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo